Кнопа - новаторСима - консерватор

Кнопа - новатор
Сима - консерватор

Кнопа - новаторСима - консерватор